Applikationsbibliotek - Elementaranalys

I det här online biblioteket hittar du de senast publicerade applikationsnoterna från LECO.

Använd sökfunktionen för att bläddra bland tillgängliga applikationsnoter för olika marknader och produkter.

Eftersom vi har tillverkat analytiska instrument sedan 1936 har vi många fler applikationsnoter utöver de som finns med här.

Skulle du inte hitta någon som passar för din industri, kontakta oss.

Här nedan listas 20 applikationsdokument från applikationsbiblioteket som innehåller 203 nedladdningsbara dokument. Registrering på hemsidan krävs för att få tillgång till innehållet.

NYHET! Syre och kväve i järn, stål, nickelbaserade och koboltbaserade legeringar

LECO’s ON736 erbjuds du att på ett kostnadseffektivt och effektivt sätt samtidigt bestämma mängden syre och kväve i stål-, nickelbaserade och koboltbaserade legeringar. I följande applikationsnot beskrivs hårdvarukrav, systeminställningar och förväntat prestanda vid genomförande av detta test Läs mer...

En precis bestämning av ultra-låga halter av svavel i stål-, nickel- och superlegeringar

Med en detektionsgräns på ca 0,1 μg svavel utökar LECO CS844ES förbränningsteknikens förmåga till nivåer som tidigare begränsats till GD-MS. I följande applikationsnot anges de inställningar och steg som krävs för att bestämma ultra-låga svavelhalter i stål, nickel och superlegeringar.Läs mer...

Bestämma kol- och svavelhalten i gjutjärn

I följande applikationsnot beskrivs de inställningar och steg som krävs för att bestämma kol- och svavelhalten i gjutjärn med CS/C/S844-serien av elementanalysatorer. Med sin samtidiga detektion av kol och svavel samt lättanvänd pekskärmsgränssnitt är CS844 det perfekta tillägget till alla gjuteri-laboratorier.Läs mer...

Sulfur in Ore Concentrate

The following application note outlines the setting and steps required to determine the sulfur level in ore concentrates with the CS/S744. Läs mer...

Determination of Carbon and Sulfur in Cast Iron

The following application note outlines the setting and steps required to determine the carbon and sulfur levels in cast iron with the LECO CS/C/S744 series of elemental analyzers.Läs mer...

Bestämning av kol och svavel i fluorit

Kol är en av föroreningarna som behöver bestämmas i fluorit och det kan finnas som karbonater eller organiskt kol. En CS844 från LECO utrustad med den halogenfälla som finns som tillbehör ger ett snabbt och exakt sätt att fastställa den totala mängden kol i fluorit. Den kan även ställas in för automatisk beräkning av kol som CaCO3 i provet. Följande applikationsnot beskriver provberedningen, den analytiska processen och ger exempel på typiska resultat.Läs mer...

Bestämning av ytligt kol på plåtar, stänger och trådar i aluminium

LECO´s RC612 är en analysator för bestämning av flerfaskol och fukt som är utformad för att differentiera kol i olika former med den temperatur där de förbränns. Denna förmåga underlättar bestämningen av mängden kol som finns på ytan av aluminiumplåtar eller stänger i förhållande till mängden oljor eller ytmodifierande medel.Läs mer...

Bestämning av halten kväve/protein in vassleprodukter med FP628

Vassleprotein är en vanlig ingrediens i många kosttillskott på grund av dess tillgänglighet, löslighet, och unika funktionella egenskaper. En exakt och precis bestämning av protein i vassleprodukter spelar inte endast roll vid karakterisering av närings- eller kosttillskott värde i mejeriprodukter, utan kan också vara en nyckel i att bestämma kvalitet eller typ av vassleprodukt. Protein i vassle och andra livsmedelsprodukter beräknas oftast med hjälp av uppmätt kvävehalt i provet tillsammans med en proteinfaktormultiplikator (proteinfaktorer varierar beroende på provmatrisen).Läs mer...

Bestämning av kol i nitrider med LECO C844

Bestämning av kol i nitrider med LECO 844 seriens analysatore är snabbt och direkt visande för renheten i respektive nitrid.Läs mer...

Ny! – Bestämning av kol i nitrider med LECO C744

Bestämning av kol i nitrider med analysatorer ur LECO´s 744 serie är snabbt och direkt visande för renheten i respektive nitrid.Läs mer...

Ny! – Bestämning av svavel i kolväten genom förbränning i hög temperatur

Bestämning av svavel genom förbränning i högtemperatursugn och detektering i en IR-detektor är användbart för petroleumprodukter med en kokpunkt över 177 grader Celsius, bla diesel, spilloljor, smörjoljor innehållande additiv samt rena additiv.Läs mer...

Ny! – Bestämning av fukt, flyktiga ämnen och aska i biomassa/växtvävnad

Fukt, flykt och askhalt är viktiga komponenter för kvalificering av bränsle. En TGA701 kan bestämma alla tre i samma prov och upp till 19 prov kan analyseras samtidigt.Läs mer...

Bestämning av kol, väte och kväve i biomassa

Snabb, pålitlig och matrisoberoende. LECO:s CHN628 bestämmer grundämnessammansättningen av alla typer av biobränslen på bara 4-5 minuter. Instrumentet kan utrustas med en tilläggsmodul för svavel- och syreanalys.Läs mer...

Bestämning av kol och svavel i wolframkarbid

LECO:s CS844 serie med kol- och svavelanalysatorer är med sin höga precision och låga detektionsgränser för kol och svavel perfekt för samtidig bestämning av kol och svavel i wolframkarbid.Läs mer...

Determination of Sulfur in Ore Concentrate

The following application note outlines the setting and steps required to determine the sulfur level in ore concentrates with the LECO CS844 or S844.Läs mer...

Determination of Nitrogen/Protein in Flour

Total protein content in Corn Flour, Wheat Flour, Rye Flour and Rice Flour by LECO TruMac N with helium and argon carrier gases, and reduced test time. Läs mer...

Samtidig bestämning av svavel och kol i kol och koks

Den här applikationsnoten klargör de optimala inställningarna och stegen för samtidig bestämning av svavel/kol i koks och kol med LECO:s SC832.Läs mer...

Bestämning av svavel och kol i cement, lera, flygaska, kalksten, jord och malm.

I den här applikationsnoten kan du läsa om processen för den här typen av analys. Provberedning, metodparametrar, tillvägagångssätt med mera. SC832 uppvisar perfekt prestanda på oorganiska material.Läs mer...

Kol, kväve och svavel i jord

LECO:s förbränningsanalysator för makro prover, TruMac CNS, ger snabba och precisa resultat för jordprover. Detaljer om tillvägagångssätt och metod beskrivs i den här applikationsnoten. Läs mer...

Glödförlust i förbränningsrester

Glödförlust i flygaska, flygaska från kol och Portland cement med makro TGA instrument.Läs mer...
Tillbaka