Godkända metoder

LECO:s instrument överensstämmer med godkända metoder från många internationella och nationella organisationer som till exempel ASTM (American Society for Testing and Materials), ISO (International Organization for Standardization), AOAC (Association of Official Analytical Chemists), AOCS (American Oil Chemists Society), ASBC (American Society of Brewing Chemists), AACC (American Association of Cereal Chemists), AWS (American Welding Society), DIN (Deutsches Institut für Normung), Russian Interstate Standards (GOST) och många fler.

Tillbaka