• Värmevärde / bruttovärme

    Calor

    Inom energi-och kraftproduktion är värmevärdet en av de allra viktigaste parametrarna hos alla typer av tänkbara bränslen. Leco:s kalorimetrar ger snabba och noggranna resultat vid mätningar av värmevärdet för olika organiska material, inklusive kol, koks, olja bränsle, biobränsle och avfall.

Tillbaka