Produkter

 • Svavel / Kol

  ASTM-godkänd teknik används för att bestämma svavel- och kolhalt samtidigt eller individuellt i olika organiska material såsom kol, koks och olja och även i några oorganiska material som t ex jord, cement och kalksten. Korrekta resultat på mindre än 3 minuter och inga farliga kemikalier behöver användas.

 • Värmevärde / bruttovärme

  Inom energi-och kraftproduktion är värmevärdet en av de allra viktigaste parametrarna hos alla typer av tänkbara bränslen. Leco:s kalorimetrar ger snabba och noggranna resultat vid mätningar av värmevärdet för olika organiska material, inklusive kol, koks, olja bränsle, biobränsle och avfall.

 • Kol / Väte / Kväve

  Instrumenten i LECO´s CHN familj är utvecklade för ett brett användningsområde. Näringsmärkning av livsmedel och foder, materialkaraterisering, klassificering och värdering av bränsle, kol och koks, mark och miljövetenskap är bara några exempel. För optimal mångsidighet finns instrumenten tillgängliga i flexibla varianter – kväve/protein, kol/kväve och kol/väte/kväve.

 • Kol / Väte / Kväve / Syre / Svavel (CHNOS)

  LECO´s analysatorer har en hårdvara med toppmodern teknologi och en mjukvara utvecklad för optimalt utförande av elementaranalyser av mikroprover (1 till 10 mg) av C,H, N och O. Analysatorerna utför kostnadseffektiva och exakta bestämningar av en mängd olika fasta och flytande prover inom läkemedel, polymerer, kemikalier och petrokemikalier.

 • Bestämning av askans smältförlopp

  ASTM-DIN-ISO- och BSI-godkända tekniker för automatisk bestämning av askans smälttemperaturer i askprover av kol, koks eller biomassa. LECO instrumenten ger dig hög kapacitet och automation med Image Recognition-funktionen (IRF), dubbla ugnar för samtidig analys av prover i oxiderande och reducerande miljö och mycket mer.

 • Flerfasig kolanalys samt analys av väte / fukt

  LECO erbjuder lösningar med den allra senaste teknologin för kvalificering och kvantitetsbestämning av olika koltyper (yt, fritt, organiskt, oorganiskt) samt väte/vatten i både organiska och oorganiska prover. Instrumenten är flexibla och användningsområdena är många, som exempelvis mätningar av totalt organiskt kol (TOC) i berg och mark, totalt organiskt och totalt oorganiskt kol i avfall och många andra applikationer.

  Produkter

Tillbaka