Produkter

 • Svavel / Kol

  ASTM-godkänd teknik används för att bestämma svavel- och kolhalt samtidigt eller individuellt i olika organiska material såsom kol, koks och olja och även i några oorganiska material som t ex jord, cement och kalksten. Korrekta resultat på mindre än 3 minuter och inga farliga kemikalier behöver användas.

 • Kväve / Protein

  Snabba, säkra och med mer tillförlitliga mätresultat är LECO´s analysatorer kostnadseffektiva alternativ till Kjeldahl nedbrytning vid mätningar av protein i livsmedel. Med Dumas metod för förbränningsanalys behövs minimal provberedning och kapaciteten för stora provmängder säkerställer optimala homogena analyser och precisa resultat.

 • Kol / Kväve / Svavel i makroprover

  LECO erbjuder unika lösningar för exakt och kostnadeseffektiv bestämning av kol, kväve och svavel i jordar, jordbruksprodukter, foder, gödningsmedel, livsmedel och andra flytande eller fasta organiska prover. Högeffektiv elementaranalys i karakteristiskt heterogena prover, svårpreparerade prover eller prover med låg nivå. Stora prover på upp till 3 g på mindre än 5 minuter.

 • Kol / Väte / Kväve

  Instrumenten i LECO´s CHN familj är utvecklade för ett brett användningsområde. Näringsmärkning av livsmedel och foder, materialkaraterisering, klassificering och värdering av bränsle, kol och koks, mark och miljövetenskap är bara några exempel. För optimal mångsidighet finns instrumenten tillgängliga i flexibla varianter – kväve/protein, kol/kväve och kol/väte/kväve.

 • Totalfukt / glödförlust LOI / flyktigt innehåll / aska

  Automatiserade termogravimetriska analyser ersätter traditionella analystekniker som kräver vakumugnar, muffelugnar, vågar och omfattande arbetskraft. LECO´s senaste generation av TGA instrument följer godkända metoder och används inom en rad olika branscher och tillämpningar, inklusive kol/koks, cement, katalysatorer, livsmedel, foder och spannmåls produkter.

 • Flerfasig kolanalys samt analys av väte / fukt

  LECO erbjuder lösningar med den allra senaste teknologin för kvalificering och kvantitetsbestämning av olika koltyper (yt, fritt, organiskt, oorganiskt) samt väte/vatten i både organiska och oorganiska prover. Instrumenten är flexibla och användningsområdena är många, som exempelvis mätningar av totalt organiskt kol (TOC) i berg och mark, totalt organiskt och totalt oorganiskt kol i avfall och många andra applikationer.

  Produkter

Tillbaka