Produkter

 • Kväve / Protein

  Snabba, säkra och med mer tillförlitliga mätresultat är LECO´s analysatorer kostnadseffektiva alternativ till Kjeldahl nedbrytning vid mätningar av protein i livsmedel. Med Dumas metod för förbränningsanalys behövs minimal provberedning och kapaciteten för stora provmängder säkerställer optimala homogena analyser och precisa resultat.

 • Kol / Väte / Kväve

  Instrumenten i LECO´s CHN familj är utvecklade för ett brett användningsområde. Näringsmärkning av livsmedel och foder, materialkaraterisering, klassificering och värdering av bränsle, kol och koks, mark och miljövetenskap är bara några exempel. För optimal mångsidighet finns instrumenten tillgängliga i flexibla varianter – kväve/protein, kol/kväve och kol/väte/kväve.

 • Kol / Väte / Kväve / Syre / Svavel (CHNOS)

  LECO´s analysatorer har en hårdvara med toppmodern teknologi och en mjukvara utvecklad för optimalt utförande av elementaranalyser av mikroprover (1 till 10 mg) av C,H, N och O. Analysatorerna utför kostnadseffektiva och exakta bestämningar av en mängd olika fasta och flytande prover inom läkemedel, polymerer, kemikalier och petrokemikalier.

  Produkter

Tillbaka