Produkter

 • Kväve / Protein

  Snabba, säkra och med mer tillförlitliga mätresultat är LECO´s analysatorer kostnadseffektiva alternativ till Kjeldahl nedbrytning vid mätningar av protein i livsmedel. Med Dumas metod för förbränningsanalys behövs minimal provberedning och kapaciteten för stora provmängder säkerställer optimala homogena analyser och precisa resultat.

 • Kol / Kväve / Svavel i makroprover

  LECO erbjuder unika lösningar för exakt och kostnadeseffektiv bestämning av kol, kväve och svavel i jordar, jordbruksprodukter, foder, gödningsmedel, livsmedel och andra flytande eller fasta organiska prover. Högeffektiv elementaranalys i karakteristiskt heterogena prover, svårpreparerade prover eller prover med låg nivå. Stora prover på upp till 3 g på mindre än 5 minuter.

 • Kol / Väte / Kväve

  Instrumenten i LECO´s CHN familj är utvecklade för ett brett användningsområde. Näringsmärkning av livsmedel och foder, materialkaraterisering, klassificering och värdering av bränsle, kol och koks, mark och miljövetenskap är bara några exempel. För optimal mångsidighet finns instrumenten tillgängliga i flexibla varianter – kväve/protein, kol/kväve och kol/väte/kväve.

 • Totalfukt / glödförlust LOI / flyktigt innehåll / aska

  Automatiserade termogravimetriska analyser ersätter traditionella analystekniker som kräver vakumugnar, muffelugnar, vågar och omfattande arbetskraft. LECO´s senaste generation av TGA instrument följer godkända metoder och används inom en rad olika branscher och tillämpningar, inklusive kol/koks, cement, katalysatorer, livsmedel, foder och spannmåls produkter.

 • Kol / Väte / Kväve / Syre / Svavel (CHNOS)

  LECO´s analysatorer har en hårdvara med toppmodern teknologi och en mjukvara utvecklad för optimalt utförande av elementaranalyser av mikroprover (1 till 10 mg) av C,H, N och O. Analysatorerna utför kostnadseffektiva och exakta bestämningar av en mängd olika fasta och flytande prover inom läkemedel, polymerer, kemikalier och petrokemikalier.

  Produkter

Tillbaka