Produkter

 • Kol / Svavel

  Med ledande teknik inom förbränningsanalys för bestämning av kol och svavel i fasta material erbjuder LECO högeffektiva lösningar för både produktion och forskningslaboratorier. Instrumenten är perfekt anpassade för kostnadeseffektiva mätningar av kol och svavel i en mängd olika metaller, malmer, keramik och andra oorganiska material.

 • Svavel / Kol

  ASTM-godkänd teknik används för att bestämma svavel- och kolhalt samtidigt eller individuellt i olika organiska material såsom kol, koks och olja och även i några oorganiska material som t ex jord, cement och kalksten. Korrekta resultat på mindre än 3 minuter och inga farliga kemikalier behöver användas.

 • Kol / Kväve / Svavel i makroprover

  LECO erbjuder unika lösningar för exakt och kostnadeseffektiv bestämning av kol, kväve och svavel i jordar, jordbruksprodukter, foder, gödningsmedel, livsmedel och andra flytande eller fasta organiska prover. Högeffektiv elementaranalys i karakteristiskt heterogena prover, svårpreparerade prover eller prover med låg nivå. Stora prover på upp till 3 g på mindre än 5 minuter.

 • Kol / Väte / Kväve

  Instrumenten i LECO´s CHN familj är utvecklade för ett brett användningsområde. Näringsmärkning av livsmedel och foder, materialkaraterisering, klassificering och värdering av bränsle, kol och koks, mark och miljövetenskap är bara några exempel. För optimal mångsidighet finns instrumenten tillgängliga i flexibla varianter – kväve/protein, kol/kväve och kol/väte/kväve.

 • Totalfukt / glödförlust LOI / flyktigt innehåll / aska

  Automatiserade termogravimetriska analyser ersätter traditionella analystekniker som kräver vakumugnar, muffelugnar, vågar och omfattande arbetskraft. LECO´s senaste generation av TGA instrument följer godkända metoder och används inom en rad olika branscher och tillämpningar, inklusive kol/koks, cement, katalysatorer, livsmedel, foder och spannmåls produkter.

 • Syre / Kväve

  Samtidig bestämning av syre och kväve i metaller, karbider, nitrider och andra oorganiska material med tekniken gasfusion i inert atmosfär. Beprövade instrument säkerställer tillförlitlighet och jämn kvalitet vid varje analys.

 • Syre / Kväve / Väte

  LECO:s avancerade detektorer och teknologi för gasfusion i inert atmosfär ger er instrument i absolut toppklass för samtidig bestämning av syre, kväve och väte i metaller, järnbaserade och icke järnbaserade legeringar, eldfasta material och andra oorganiska material.

 • Flerfasig kolanalys samt analys av väte / fukt

  LECO erbjuder lösningar med den allra senaste teknologin för kvalificering och kvantitetsbestämning av olika koltyper (yt, fritt, organiskt, oorganiskt) samt väte/vatten i både organiska och oorganiska prover. Instrumenten är flexibla och användningsområdena är många, som exempelvis mätningar av totalt organiskt kol (TOC) i berg och mark, totalt organiskt och totalt oorganiskt kol i avfall och många andra applikationer.

 • Bulk- och ytväte

  Analysera väteinnehåll i aluminium, järnbaserade och icke järnbaserade metaller, eldfasta och oorganiska material i synnerhet vid låga vätenivåer (<2 ppm) med känslighet så hög som 0,001 ppm. Förbränningsugnens förbättrade driftsparametrar tillåter detaljerade temperaturprofiler och rampningshastigheter för optimal noggrannhet och precision.

  Produkter

Tillbaka