Sammansättning av bränslen och biobränslen

Biobränslen är en allt mer populär energikälla som produceras från flera källor, inklusive vegetabiliska oljor, animaliska fetter och återvunna fetter. Karakterisering av biobränslen med LECO: s Pegasus 4D GCxGC-TOFMS låter analytiker att identifiera hundratals till tusentals föreningar i dessa extremt komplexa blandningar. Effektiv separation av olika föreningar fås lätt med LECO:s GCxGC-lösningar som ger ultrahög kromatografisk upplösning med ökad toppkapacitet. När man behöver ett kraftfullt verktyg för profilering med enkel användning i ett sömlös paket, då behövs LECO:s enastående GCxGC-lösningar.

014-02-02_SepSci_Market6-3

Analys av råolja

Råoljor är mycket komplexa blandningar och innehåller typiskt tusentals föreningar vilket kan visa sig problematiskt för analys mede masspektroskopi. LECO har designat och konstruerat GC-masspektrometrar som ger ultrahög upplösning med hög massnoggrannhet och som passar väl för petroleum-relaterad forskning. Petroleomic-undersökningar med LECO TOFMS ger möjlighet att analysera råoljor, råoljeextrakt, alifatiska, aromatiska och heterocykliska föreningar som finns i bränslen, med mjuka joniseringsmetoder såsom APPH, DART, ESI eller med traditionell EI-jonisering. Analytiker som använder LECO:s lösningar gynnas av extremt hög upplösning och TOFMS analys över ett brett massområde vilket kraftigt underlättar karakterisering av petroleumprodukts-prover tillsammans med svavel- och kväve-innehållande föreningar som orsakar utsläppsproblem vid förbränning.

014-02-02_SepSci_Market6-2

Kemisk analys

Världens ledande laboratorier för kemisk analys ställs inför utmaningar som ofta innebär krävande specialiserade och avancerade analytiska tjänster baserade på kromatografisk och masspektrografisk teknik. LECO:s instrumentlösningar gör det möjligt för kemiska laboratorier att stödja deras analystjänster inom miljö och kriminaltekniska undersökningar, plus flexibilitet att svara på kraven från Life Science, läkemedelsanalys och bioanalys för läkemedelutveckling. Öka den analytiska prestandan och minska behovet för provberedning med LECO:s TOFMS- och GCxGC-verktyg.

014-02-02_SepSci_Market6-2

Kemisk & petrokemisk

Tillbaka