Övervakning av vattenkvalitet

Läckert, rent och uppfriskande vatten är vad dricksvatten-företag vill höra från konsumenter. Den ständigt föränderliga lagstiftningen styr och skyddar kvaliteten på vatten och LECO:s TOFMS instrument ger laboratorier möjligheten att korrekt identifiera läkemedel, hygien- och hemrengöringsprodukter, bekämpningsmedel och rester som kan komma in i vattenförsörjningen. LECO:s masspektrometri-teknik innebär att multi-residue metoder och screening är möjliga för rutinarbeten med hög produktivitet samt med en tillförlitlighet och robusthet som ger varje operatör förtroendet att kunna planera framåt. Logiska arbetsflöden inom ChromaTOF programvara, hastigheten vid analys och rapportgenerering har aldrig varit enklare.

014-02-02_SepSci_Market2-4

Luftkvalitet och föroreningar

Luftkvaliteten är avgörande för en sund miljö. Framtiden ger en analytisk utmaning på grund av dess ständigt föränderliga komplexitet. Med allt från sjuka hus-sjukan (Sick Building Syndrome, SBS) till föroreningar från förbränningsmotorer och liknande i vår atmosfär, så behöver analytiska kemister förbättra detektionen av VOC och semi-VOC i varje offentligt mikroklimat och miljö. LECO GCxGC med FID, μ-ECD, SCD och NPD detektor-lösningar, överträffar alla andra tekniker med världsledande GCxGC programvara och modulering av toppar. Flexibiliteten och användarvänligheten ökar möjligheterna för detektion och kvantifiering av analyter. Uppgradera eller kombinera med LECO:s time-of-flight-masspektrometrar (TOFMS) för en mycket kraftfull och heltäckande analytisk lösning.

014-02-02_SepSci_Market2-3

Forensisk miljöanalys

Forensisk miljöanalys behandlar de analytiska utmaningar som ställs vid händelser som vid oljeutsläppen från Exxon Valdez och Deepwater Horizon till analys av hydrauliska spräckningsvätskor som används i gaskällor världen över. Optimering av kromatografin är nyckeln till framgångsrik GCxGC, som är den teknik som behövs för att ta itu med dessa analytiska frågor. LECO:s GCxGC-TOFMS lösningar klarar av den analytiska komplexiteten med lätthet genom att använda innovativ och världsledande GCxGC-moduleringsteknik. LECO levererar den masspektrometri-hårdvara och de programvaruverktyg för dekonvolution som behövs i en sömlös lösning i en mjukvaruplattform (ChromaTOF med TSD®).

014-02-02_SepSci_Market2-2

Dioxiner & POPs

Långlivade organiska föroreningar (POPs), polyaromatiska kolväten (PAH), halogenerade PAH, polyklorerade bifenyler (PCB), polybromerade difenyletrar (PBDE), dioxinlika PCB:er och dioxiner finns överallt i vår miljö. LECO:s Pegasus 4D GCxGC-TOFMS och Pegasus GC-HRT gör det möjligt att få en omfattande rutinanalys av sådana prover. Optimering av TOFMS fördelar med ett brett dynamiskt koncentrationsområde och spektra över hela massområdet betyder att single ion monitoring (SIM) för att uppnå upplösning och noggrannhet är ett minne blott. LECO ger möjligheten att utföra bred screening av flera klasser av POP, PAH och PCB:er samt en mer flexibel och kompromisslös masspektrometri.

 

 

014-02-02_SepSci_Market2-1
Tillbaka