LECO Workshop: Food Safety

Dates:  18 – 19 June, 2019

Venue:  LECO European Application and Technology Center

Manufacturers and laboratories are increasingly faced with the question of which hazardous substances are in their food products. This workshop deals with the topics pesticides in food, MOSH / MOAH and dioxins. There will be presentations by LECO users and LECO Application Chemists. 2 day event with social programme – 1st day presentations, 2nd day hands-on (optional).


Food producers, analytical service labs dealing with food, research sites, universities, governmental control labs and more.

Speakers will be anounced soon…

Workshop Food Safety

LECO Workshop: Food Analysis

Dates:  20 – 21 May, 2019

Venue:  LECO European Application and Technology Center

Bread, Meat, Diaries, beverages, the analytical world is full of food analysis. Protein/Nitrogen determination, moisture analysis, moisture/ash analysis and additionally food control by our SepSci productline (TOFMS) will be discussed during this workshop. Together with some theoretical lectures and introductions, also “Hands-on” will be part of the workshop. Open discussions and questions are welcome; also attendees can bring samples with them. All attendees will get a certificate for attending this workshop.


This workshop is ideal for Food producers, analytical service labs dealing with food, research sites, universities, governmental control labs and more.

Speaker:
Michael Jakob, LECO Europe
Sebastiano Panto, LECO, Germany

More Speakers will be anounced soon…

Workshop: Food Analysis

Äkthet och spårbarhet

Konsumenternas krav på nya och spännande livsmedel innebär att livsmedelsproducenter måste höja sin insats i jakten på nya produkter. Det är dock avgörande för livsmedelssäkerheten att kunna spåra råvaror som ingår i förädlade livsmedel medan äktheten av livsmedel är viktig för konsumenternas förtroende och varumärkesskydd. LECO är en pålitlig global ledare inom elementaranalys (C, S, N, O)-instrument och är världskänt för sina högpresterande och time-of-flight masspektrometrar (TOFMS). LECO levererar omfattande analytiska lösningar för livsmedelsanalys och karakterisering av mat med hög prestanda varje dag.

014-02-02_SepSci_Market3-4

Mål- och icke-målstyrd screening

LECO:s masspektrometri-teknik har alltid utformats med hastighet av analys, flexibel operation, hållbarhet och tillförlitlig prestanda som standard. Utvecklingen av LECO:s TOFMS för screening och målstyrd analys ger möjlighet att göra mer med mindre. Föreställ er förmågan att retroaktivt titta på vad som tidigare var icke intressanta bekämpningsmedelsrester utan att behöva förbereda, packa och injicera prover på nytt. LECO levererar teknik, applikationsmetoder och erfarenhet för att sänka driftskostnader, öka produktionen och förbättra ditt laboratoriums resultat.

014-02-02_SepSci_Market3-3

Migration i livsmedelsförpackningar

Migration är ett av de hetaste ämnena inom livsmedelsindustrin när det gäller förorening av förpackade livsmedel. Ett snabbt och enkelt sätt för denna komplexa provanalys är att använda LECO:s GCxGC-lösningar. Enastående kromatografisk separation av 2D-teknik möjliggör klassificering av de båda regionerna inom MOSH och MOAH. LECO:s teknik gör att operatörerna omedelbart kan visualisera, identifiera, kvantifiera och redovisa eventuell MOSH och MOAH i återvunnet livsmedelsförpackningsmaterial. Slipp betungande LC-fraktionsuppsamlingar följt av GC-analys med ett snabbt analyssätt som erbjuds av LECO:s team för metodutvecklings inom GCxGC.

014-02-02_SepSci_Market3-2

Screening av bekämpningsmedelsrester

Globaliseringen av livsmedelsförsörjningen innebär att de rutter som tagits från jord till bord ibland överskrider lagstiftade gränser. Lägg till detta det faktum att övervakning av bekämpningsmedel kräver multi-residue metoder (MRM:s) för identifiering och kvantifiering. LECO:s TOFMS instrument (GC-TOFMS och GCxGC-TOFMS) säkerställer riktigheten av data från både högupplösande kromatografi och högupplösande masspektrometri och tar itu med dessa behov. Säker och noggrann målstyrd analys av förädlade livsmedel, färsk frukt och grönsaker, mjölk, foder och livsmedel innebär att laboratorier inte har råd att vara utan prestandan av TOFMS. Gör mer med mindre och ge ditt laboratorium möjligheten att garantera livsmedelssäkerheten samt öka produktiviteten och prestandan.

014-02-02_SepSci_Market3-1
Tillbaka