Brandundersökningar

Att fastställa brandorsaken är av avgörande betydelse för brand, mordbrand, kemiska och explosiva kriminaltekniska undersökningar. LECO:s time-of-flight (TOF)-masspektrometrar gör det möjligt för en kriminaltekniker att undersöka med både kvalitativ screening och kvantitativ datainsamling på en och samma gång. LECO:s världskända expertis inom GCxGC tillåter kriminaltekniker att öka hastigheten på sina analyser och skaffa kraftfullare data utan att lägga ner mer arbete. LECO TOFMS med GCxGC ger med lätthet analyser av kemiska explosioner, hemmagjorda fyrverkerier eller flytande brandfarliga västskor (bensin, fotogen, lacknafta och diesel) under kriminaltekniska utredningar.

014-02-02_SepSci_Market5-4

Brottsplatsundersökningar

Säker drogmetabolit-identifiering av små molekyler är nyckeln till framgångsrika brottsplats-utredningar. LECO:s lösningar inom GC-TOFMS erbjuder heltäckande och korrekt identifiering av metaboliter vid snabba analyser. Med LECO:s masspektrometrar levereras ren kromatografisk data och utmärkt kvalitet på masspektrum över ett brett, linjärt dynamiskt omfång. Dessutom ger LECO:s TOFMS instrument, med hög upplösning och hög datainsamlingshastighet, strukturell information som möjliggör eliminering av falska positiva. LECO ger dig snabb, säker och precis metabolitidentifiering utan kompromisser.

014-02-02_SepSci_Market5-3

Screening av dopingpreparat

Analys av illegala droger är en utmaning för kriminaltekniska och toxikologiska laboratorier. Till skillnad från MS/MS som används för målstyrda metoder, erbjuder LECO:s högupplösande TOF (HRT) MS-teknik överlägsen detekterbarhet av kända och okända föreningar som är särskilt designade för att undgå upptäckt av befintliga metoder. LECO har utvecklat universella, icke-målstyrda screening-metoder, med högpresterande TOFMS för att tillgodose det behovet. Förmågan hos LECO:s GC-TOFMS instrument ger säker information för identifiering tillsammans med möjligheterna för screening av drogmetaboliter.

014-02-02_SepSci_Market5-2

Droger

Otaliga produkter som ofta kallas ”spice” rapporteras ha liknande effekter som cannabis vid rökning och har lett till att testning har påbörjats i kriminaltekniska laboratorier i Europa. LECO har utvecklat snabba, högeffektiva och känsliga GC-TOFMS metoder som möjliggör identifiering av dessa föreningar samt deras potentiella metaboliter med lätthet. Screening för okända metaboliter och kvantifiering av kända analyter kan endast åstadkommas med ett kraftfullt TOFMS instrument. LECO levererar masspektrometrar som har visat sig ha minimalt underhåll och ha otrolig pålitlighet och robusthet. Arbeta smart, kör på en LECO masspektrometer.

014-02-02_SepSci_Market5-1
Tillbaka