Naturliga mediciner och örtmediciner

I botaniska mediciner och örtmediciner används naturliga produkter för medicinska ändamål. Sofistikerad klinisk forskning tillsammans med förbättringar av de analytiska verktygen ger örtmedicin ett värde vid behandling och vid förebyggande av sjukdom. LECO:s TOFMS-instrument erbjuder avancerad kromatografisk separation tillsammans med kraftfull masspektrometri för att reda ut komplexiteten som finns i naturen. Med exceptionell toppkapacitet genom LECO:s GCxGC-lösningar kan analytiker upptäcka och identifiera okända metaboliter. Karakterisering av naturläkemedel har aldrig varit mer effektivt, produktivt och informativt.

014-02-02_SepSci_Market7-1

Screening av farmaceutiska material

LECO:s revolutionerande och unikt högupplösande TOFMS masspektrometrar är kraftfulla analysverktyg för strukturell karakterisering av små organiska molekyler (och tillhörande föroreningar) som används i syntes av läkemedel. Denna typ av verksamhet är nödvändig för studier av föroreningar. Identifiering av föroreningar krävs för att förstå deras potentiella inverkan på senare steg i en syntes av en målmolekyl. LECO masspektrometrar erbjuder upplösning med exceptionellt hög massnoggrannhet utan att kompromissa med massområde, datainsamlingshastighet eller känslighet som används för att karakterisera huvudkomponenten och föroreningar i farmaceutiska material.

014-02-02_SepSci_Market7-2

Läkemedelsutveckling

Att ta fasta på dagens krav på en ändamålsenlig, effektiv och kostnadseffektiv forskning tillsammans med strategier för läkemedelsutveckling innebär att ha affärsstrategin ”gör mer med mindre”. LECO TOF-masspektrometrar ger informationsrik data och överlägsen hastighet. Analytiker inom forskning och utveckling behöver kraftfull högupplösning, hög massnoggrannhet och datainsamlingshastighet för att göra kritiska och högkvalitativa beslut. Industrins kunniga forskare använder LECO:s lösningar för att öka produktiviteten och prestandan utan kompromisser.

014-02-02_SepSci_Market7-3

Akademisk forskning

Experter och banbrytande akademiska forskare kräver hög kvalitativ prestanda med enastående tillförlitlighet för att driva de analytiska gränserna framåt och expandera vår kunskap och förståelse. LECO förser akademiska forskare med överlägsen kromatografisk toppkapacitet, sofistikerad time-of-flight masspektrometri med omfattande programverktyg i en logisk men avancerad helhetslösning. Forskare använder globalt LECO:s GCxGC-TOFMS och HR-TOFMS-teknik för allt från undersökningar om livets ursprung till metabolitidentifiering (Met-ID), aerosol- och miljöanalys och mycket mer. LECO:s omfattande programvaror och instrument-plattformar ger akademiska forskare möjligheten att utöka sina analytiska horisonter med de mest exceptionella verktygen som finns idag.

Academic Research
Tillbaka