LECO Workshop: Metabolomics

Dates: 27 – 28 November 2019

Venue: LECO European Application and Technology Center

LECO invites you to a diverse Metabolomics Analysis event at the EATC in Berlin. Expert speakers will present how the use of LECO GC-TOF-MS and GC×GC-TOF-MS enhances their latest target and untargeted metabolomics analysis applications in various fields such as Human disease, foodomics and plant biomarkers. These lectures will be supplemented with a laboratory session showcasing the latest LECO instrumentation and software.


Register now for the event, taking place on 27 – 28 November 2019.

Participation is free of charge, including a special evening event on 27th November!

See our draft list of speakers and talks…

Metabolomics Workshop

Analys av biomarkörer

Upptäckten av biomarkörer och sjukdomar kräver kraftfulla diagnostiska verktyg. Extremt hög upplösning och utmärkt massnoggrannhet är avgörande för multipel metabolit-identifiering. LECO:s högupplösta TOF(HRT)-masspektrometri innebär att identifiering av flera metaboliter är möjlig från en enda provinjektion. I realitet innebär det analys av ett prov med hundratals till tusentals analyter som kan upptäckas med en övergripande metod för HRT-masspektrometri. LECO erbjuder GC-HRT instrument samt mjukvaru-lösningar och fortsätter att leda vägen inom systembiologiska metabolomikstudier.

014-02-02_SepSci_Market4-3

Växtmetabolomik

Önskemålet att karakterisera små molekyler i livsmedel, eller i olika växtarter för medicinska ändamål, är drivande i skapandet av strategier för metabolit profilering av växter. Matriseffekter, höga sockerhalter och klorofyll utmanar analytiska kemister och det är därför LECO erbjuder GCxGC-TOFMS som den ultimata lösningen. Flexibilitet med hög provkapacitet och kromatografisk kvalitet är nyckeln till framgång vid karakterisering av växtmetaboliter.

014-02-02_SepSci_Market4-2

Metabolomik profilering

LECO:s TOFMS plattformar möjliggör betydande minskning av provanalystid och kraftigt ökad provkapacitet som är nödvändig för systembiologi . LECO:s masspektrometrar har visat sig vara tillförlitliga och robusta. Lägg till detta, de kraftfulla statistiska programverktygen, vilket innebär att ingen forskare inom metabolomik har råd att vara utan en lösning från LECO i sitt laboratorium.

014-02-02_SepSci_Market4-1
Tillbaka