• Kol / Svavel

  CarbonSulfur

  Med ledande teknik inom förbränningsanalys för bestämning av kol och svavel i fasta material erbjuder LECO högeffektiva lösningar för både produktion och forskningslaboratorier. Instrumenten är perfekt anpassade för kostnadeseffektiva mätningar av kol och svavel i en mängd olika metaller, malmer, keramik och andra oorganiska material.

 • Syre / Kväve

  OxygenNitrogen

  Samtidig bestämning av syre och kväve i metaller, karbider, nitrider och andra oorganiska material med tekniken gasfusion i inert atmosfär. Beprövade instrument säkerställer tillförlitlighet och jämn kvalitet vid varje analys.

 • Syre / Kväve / Väte

  OxygenNitrogenHydrogen

  LECO:s avancerade detektorer och teknologi för gasfusion i inert atmosfär ger er instrument i absolut toppklass för samtidig bestämning av syre, kväve och väte i metaller, järnbaserade och icke järnbaserade legeringar, eldfasta material och andra oorganiska material.

 • Flerfasig kolanalys samt analys av väte / fukt

  CarbonHydrogenWater

  LECO erbjuder lösningar med den allra senaste teknologin för kvalificering och kvantitetsbestämning av olika koltyper (yt, fritt, organiskt, oorganiskt) samt väte/vatten i både organiska och oorganiska prover. Instrumenten är flexibla och användningsområdena är många, som exempelvis mätningar av totalt organiskt kol (TOC) i berg och mark, totalt organiskt och totalt oorganiskt kol i avfall och många andra applikationer.

 • Bulk- och ytväte

  Hydrogen

  Analysera väteinnehåll i aluminium, järnbaserade och icke järnbaserade metaller, eldfasta och oorganiska material i synnerhet vid låga vätenivåer (<2 ppm) med känslighet så hög som 0,001 ppm. Förbränningsugnens förbättrade driftsparametrar tillåter detaljerade temperaturprofiler och rampningshastigheter för optimal noggrannhet och precision.

 • Totalväte, diffunderbart och bundet väte

  Hydrogen

  Bestämning av vätehalten i järnlegeringar och stål levereras snabbt och exakt tack vare LECO’s robusta förbränningsteknik. Ett enda instrument för bestämning av bundet väte, diffusibelt väte och totalväte i ett bredd analysintervall.

 • Förbrukningsartiklar för oorganiska analyser

  För att uppnå högsta prestanda och för att ditt LECO instrument ska ge dig bästa möjliga resultat erbjuder vi våra kunder ett brett sortiment av förbrukningsartiklar tillverkade efter våra standarder och normer. För oorganiska applikationer erbjuder LECO många olika reagenser, acceleratorer/flussmedel, grafitdeglar, kapslar och deglar, förbrännings- och reagensrör, glasvaror, primärstandarder och kalibreringsprover, vakuumprovtagare, provtagarrör och många andra förbrukningsartiklar.

  main-Consum-Inorganic
Tillbaka