• Svavel / Kol

  SulfurCarbon

  ASTM-godkänd teknik används för att bestämma svavel- och kolhalt samtidigt eller individuellt i olika organiska material såsom kol, koks och olja och även i några oorganiska material som t ex jord, cement och kalksten. Korrekta resultat på mindre än 3 minuter och inga farliga kemikalier behöver användas.

 • Kväve / Protein

  NitrogenProtein

  Snabba, säkra och med mer tillförlitliga mätresultat är LECO´s analysatorer kostnadseffektiva alternativ till Kjeldahl nedbrytning vid mätningar av protein i livsmedel. Med Dumas metod för förbränningsanalys behövs minimal provberedning och kapaciteten för stora provmängder säkerställer optimala homogena analyser och precisa resultat.

 • Kol / Kväve / Svavel i makroprover

  CarbonNitrogenSulfur

  LECO erbjuder unika lösningar för exakt och kostnadeseffektiv bestämning av kol, kväve och svavel i jordar, jordbruksprodukter, foder, gödningsmedel, livsmedel och andra flytande eller fasta organiska prover. Högeffektiv elementaranalys i karakteristiskt heterogena prover, svårpreparerade prover eller prover med låg nivå. Stora prover på upp till 3 g på mindre än 5 minuter.

  no post
 • Kol / Väte / Kväve

  CarbonHydrogenNitrogen

  Instrumenten i LECO´s CHN familj är utvecklade för ett brett användningsområde. Näringsmärkning av livsmedel och foder, materialkaraterisering, klassificering och värdering av bränsle, kol och koks, mark och miljövetenskap är bara några exempel. För optimal mångsidighet finns instrumenten tillgängliga i flexibla varianter – kväve/protein, kol/kväve och kol/väte/kväve.

 • Kol / Väte / Kväve / Syre / Svavel (CHNOS)

  CarbonHydrogenNitrogenOxygenSulfur

  LECO´s analysatorer har en hårdvara med toppmodern teknologi och en mjukvara utvecklad för optimalt utförande av elementaranalyser av mikroprover (1 till 10 mg) av C,H, N och O. Analysatorerna utför kostnadseffektiva och exakta bestämningar av en mängd olika fasta och flytande prover inom läkemedel, polymerer, kemikalier och petrokemikalier.

 • Bestämning av askans smältförlopp

  Ash

  ASTM-DIN-ISO- och BSI-godkända tekniker för automatisk bestämning av askans smälttemperaturer i askprover av kol, koks eller biomassa. LECO instrumenten ger dig hög kapacitet och automation med Image Recognition-funktionen (IRF), dubbla ugnar för samtidig analys av prover i oxiderande och reducerande miljö och mycket mer.

 • Förbrukningsartiklar för organiska analyser

  Använd LECO´s äkta förbrukningsartiklar för att uppnå bästa prestanda och för att ge ditt instrument en så lång livslängd som möjligt. För organiska applikationer erbjuder vi återanvändbara nickelbåtar/deglar, keramiska båtar/deglar, nickelinsatser (engångs), tennkapslar, Anhydrone, N Catalyst, Lecosorb, kopparpinnar, kvartsull, stålull, glasull, kapslar och deglar, förbrännings- och reagensrör, glasvaror, certifierade standarder, kalibreringsprover och många andra förbrukningsartiklar.

  main-Consum-Organic
Tillbaka