• Elementaranalys av bulk och djupprofilering

    LECO glimurladdningsspektometrar erbjuder dig lösningar för rutinmässig bestämning av de flesta järnbaserade material vid processkontroll och inom forskning/utveckling. De ger exakta bulkanalyser likväl som djupprofilering vid analys av sammansättningar i beläggningar och ytbehandlingar.

Tillbaka