• När det kommer till noggrannhet, repeterbarhet och bekvämlighet står LECO:s system för hårdhetsmätning för oslagbar kvalitet och mervärde. Välj från ett brett utbud av olika modeller, inkusive analoga, digitala, manuella, halvautomatiska och fullautomatiska video/bild-system för hårdhetsmätning.

Tillbaka