Nyheter: Analysera bundet och diffunderbart väte i metaller genom värmeextraktion

10-02-2017 • Elementaranalys

DH603_Hydrogen


Bestämningar av vätehalter med värmeextraktion via rörugn levereras snabbt och med hög precision med DH603. Med håltagarenhet som tillval kan bundet, diffunderbart och totalt väte analyseras i ett och samma instrument. DH603 används för att optimera den industriella processen i järn- och stålproduktion, vätekarakterisering i råmaterial och i svetsmaterial. Genom rampning av ugnstemperaturen kan de olika typerna av väte bestämmas. Förbränningsrörets stora diameter tillåter större provstorlekar som är viktiga för en mängd applikationer samt för enkel provberedning.

Besparande av bänkutrymme, användarvänlig applikationsmjukvara, ökad instrumentsäkerhet och generell tillförlitlighet utgör samtliga delar av den avancerade designen hos DH603.

Fördelar:

  • Analysator för både totalt (bundet) och diffunderbart väte
  • Brett dynamiskt omfång för bundet och diffunderbart väte i området 0,1 till 2500 ppm
  • Rörugn med stor innerdiameter för stora provstorlekar, enkel hantering och högsta precision
  • Ugnens moderna styrsystem tillåter temperaturer från rumstemperatur upp till 1100 °C
  • Rampning av ugnstemperaturen ger möjlighet till bestämning av flera typer av väte
  • Gasdoskalibrering medger kalibrering utan behov av referensmaterial
  • På kort-nivå inbyggd diagnostik minimerar risken för driftstopp
Tillbaka