• Systemet för bildanalys och hantering omvandlar enkelt rådata till värdefull information som kan sammanställas till en professionell rapport . Systemet inkluderar bildhantering som sparar, organiserar och hämtar alla bilder och tillhörande data.

Tillbaka