Nyheter: LECO Corporation Svenska AB meddelar adressändring

28-07-2017 • Highlight

Täby, Sverige – LECO Corporation Svenska AB, ett helägt dotterbolag till LECO Corporation, St Joseph, MI, USA, meddelar genomförd flytt till nytt kontor och till ny geografisk plats.

 

Adressen till det nya kontoret är
Propellervägen 8B
183 62 Täby
Sverige

 

Denna adress kommer även att gälla som postadress. All annan kontaktinformation inklusive telefonnummer och e-postadresser förblir densamma. Fax avlutades som kontaktform i samband med flytten.

 

Vi vill också ta tillfället i akt att betona att det mest effektiva sättet att komma i kontakt med vår serviceavdelning för inbokning av årligt underhåll och reparationsservice mm är via följande kontaktpunkter.

 

 

Då vi i enlighet med vår strategi i Europa går över till centraliserad lagerhållning och samtidigt ser lokal tillväxt, flyttar vi verksamheten till nya och modernare lokaler. Vi är glada att våra nya lokaler gör det möjligt för oss att bättre tillgodose våra lokala kunders och medarbetares behov och återspeglar vår långsiktiga målsättning för tillväxt på den nordiska marknaden.

Tillbaka