Automatiserad fasanalys i FGD gips

TGA-press-release-400x200

Fullständig fasanalys med ett automatiserat termogravimetriskt system

Komplett fasanalys är generellt en svår uppgift som normalt kräver olika analysmetoder och teknologier. Här visas en speciell applikation för LECO TGA701 som ger korrekt resultat med högsta precision och noggrannhet.

LECO TGA701 är en universell analysator som kan bestämma ett stort utbud av parametrar från olika analytiska områden. 19/38 analyser kan utföras simultant i en körning fullständigt dokumenterat och med högsta precision och noggrannhet. Deglarna kan återanvändas ett flertal gånger vilket innebär att makroanalys med provvikter på 1-5 g kan göras med hög användarvänlighet och provkapacitet.

Bestämning av:

  • Gips (CaSO2H2O)
  • Hydroxider Ca(OH)2
  • Fukt
  • Sulfit (CaSO3 1/2H2O)
  • Kalksten (CaCO3)

Detta tillsammans med ytterligare 1000 applikationer i cement-relaterade marknader. LOI i klinker, fukt/flyktiga ämnen/aska i kol/koks mm.

Vid sidan av byggnadsindustri är TGA701 välkänd i många andra analytiska områden som fukt/aska i livsmedel, fibervolymbestämning i kolarmerad plast eller fukt/ask/flyktighetsbestämning i kol och koks.

Typisk analys av FGD gips med en total fasbalans om 100%

Typical Analysis of FGD Gysum with an overall phase balance of 100 %

 

TGA-körning av ett typiskt FGD gipsprov

TGA run of a typical FGD Gysum sample

Tillbaka