Få ut maximalt av Dumas förbränningsmetod med LECO:s teknik

Total-Protein-Analysis-Swedish2

Få ut maximalt av Dumas förbränningsmetod med LECO:s teknik

Snabb och enkel bestämning av totalkväve/råprotein genom förbränning. Ett kostnadseffektivt alternativ till Kjeldahlsmetoden.

 • Korta analystider (3-5 minuter)
 • Förbränning, i högren syreatmosfär utan behov av tillsatser som metalloxiderande reagens
 • Klarar många typer av prover: fasta, flytande, skrymmande, låg densitet
 • En metod för de flesta matriser
 • Enkel och bekväm provhantering
 • Robust konstruktion: hög genomströmning med minimalt underhåll
 • Utökad livslängd för reagenserna säkerställer låg analyskostnad
 • Användarvänlig mjukvara med resultathantering och export av data
 • Linjär kalibrering inom ett brett dynamiskt område samt driftkorrigering
 • Kompatibel med godkända metoder som ISO, EN, DIN, AOAC, AACC…

 

FP628 - Mångsidig och för alla ändamål

LECO FP628 Nitrogen / Protein

Kompakt analysator som kan hantera fasta prover på upp till 1 gram och vätskeprover på upp till 1 ml.

 • 14-17 prover/timme
 • Noggrannhet på ppm-nivå
 • Brett dynamisk omfång
 • Utökad livslängd för reagenser och upptid hos instrumentet

 

TruMac N - Anpassad för stora volymer

LECO Trumac Nitrogen / Protein

Det här instrumentet är idealiskt för heterogena, svårpreparerade prover eller prover med låg kvävenivå.

 • Ingen eller liten provberedning
 • Fullt automatiserad analyscykel
 • Provvikter på upp till 3 gram
 • Lägsta kostnad  per analys
 • Idealiskt för heterogena, svårpreparerade prover eller prover med låg kvävehalt

 


Kan vi hjälpa dig med
teknisk information,
pris / offert,
provkörning / demo?
Kontakta oss


En överblick över våra lösningar Total-Protein-Analysis-thumb Ladda ned

Tillbaka