Analytiska lösningar för cement

Cement-analysis-LP

Vid cementrelaterade kvalitetsutmaningar - lita på LECO:s analytiska lösningar

Lösningar för analys av cement. Vad behöver du kontrollera? Är det kalksten eller gips, råmjöl, klinker eller cement, fossila eller alternativa bränslen? LECO erbjuder skräddarsydda lösningar ur vårt breda produktsortiment så att du kan producera cement med hög kvalitet.

 

Här nedan finns utvalda applikationer för några av våra instrument. Kontakta oss för mer detaljerad information.

Kalorimeter

AC600

Kalorimeter

• Bruttovärmevärde i bränslen och alternativa bränslen
• Värmevärde i miljöprover

CHNS Elementaranalysator

CHN628

CHNS Elementaranalysator

• C, H, N och S i kol och koks
• C, H, N och S i alternativa bränslen
• C, H, N och S i flytande bränslen
• C, H, N och S i miljöprover

Svavel och kolanalyser med förbränningsteknik

SC832

Svavel & kolanalysator med resistansugn

• CO2/SO3 i cement, klinker, råmjöl, kalksten, kalk, etc.
• C/S i fasta bränslen (kol, koks, avfallsmaterial)
• C/S i flytande bränslen (olja, avfallsmaterial, mm)
• C/S i miljöprover

Kol & vattenfasanalysator

RC612

Kol & vattenfasanalysator

• TOC/TIC/EC innehåll i kalksten, råmaterial
• CO /vattenhalt i cement/klinker
• Snabbtest av LOI av vatten/CO2 testning
• Fukt, vatten, kol i bränd och släkt kalk
• CO2/karbonathalt i kalk
• Kristallint vatten i klinker
• H2O-faser/kalk/gips
• CO2-faser i cement

Makrotermogravimetri TGA

TGA701

Makrotermogravimetri (makro TGA)

• Glödförlust (LOI) i flygaska, flygaska från kol och portlandcement med makro TGA
• Tvåstegs-glödförlust (LOI) för cement
• Fukt, flyktiga ämnen, aska & bundet kol i stenkol
• Fukt, flyktiga ämnen, aska i alternativa bränslen
• Hydratiseringsfaser av gips med TGA
• Fukt/kristallint vatten i kalk

Kol & svavelanalysator

CS744

Kol & svavelanalysator med högfrekvensugn

• Snabb bestämning av CO2 /SO3 i cement, klinker och andra cementprodukter
• SO3 i gips

Kan vi hjälpa dig med
teknisk information,
pris / offert,
provkörning / demo?
Kontakta oss

En överblick över våra lösningarCement_Download_ThumbnailLadda ned

Tillbaka