Nyheter: Kvalitet på biomassa och alternativa bränslen

18-05-2015 • Elementaranalys

Biofuels-e-banner

Fasta biobränslen: Värmevärde, fukt, aska, flyktiga ämnen, kol, väte, kväve, svavel, kvicksilver och asksmältning.
LECO Corporation har varit ledande inom utvecklingen av analysinstrument under nästan 80 år. Vårt produktsortiment inkluderar elementaranalysatorer för mätning av CHNOS genom förbränning/fusion i organiska och oorganiska material, analysatorer för råprotein, spår av kvicksilver, aska/fukt/flyktigt innehåll, värmevärde och mycket annat.

Med ett erkänt varumärke inom analys av kol, koks och olja erbjuder LECO beprövade analytiska lösningar för kvalitetskontroll av biomassa och alternativa biobränslen.

Fastställande av värmevärde

Fukt / Aska / Flyktigt innehåll

main-AC600 main-TGA701
Kanske är den viktigaste parametern för alla bränslen dess energiinnehåll/värmevärde (EN14918). LECO:s AC600, en halvautomatisk isoperibol bombkalorimeter, kan analysera detta på bara 5,5 minuter utan att offra noggrannhet eller precision.
Mer information
Spara operatörernas tid och använd en automatiserad termogravimetrisk analysator för att analysera fukt, aska och flyktiga ämnen i en och samma analys. 19 eller 38 prover kan mätas samtidigt. LECO:s TGA701 är välkänd för sin höga pålitlighet, stabilitet, noggrannhet och precision samtidigt som den erbjuder utökad funktionalitet och automation.
Mer information

Kol- och svavelanalys

Asksmältningsbeteende

Sulfur and Carbon Analysis by Combustion main-AF700
LECO:s SC-analysatorer har alltid varit ett riktmärke för snabb kol- och svavelbestämning med förbränningsanalys. Den nyaste SC832 serien ger resultat inom 2-3 minuter, kräver liten bänkyta och har en kraftfull mjukvara med ergonomiskt pekskärmsgränssnitt. SC832 är en värdefull tillgång för alla laboratorier som behöver snabba och korrekta analyser till en låg driftskostnad.
Mer information
En sedan länge underskattad parameter hos biobränslen är askans smältbarhet (EN15370). Speciellt  hos biomassa och alternativa bränslen finns en stor variation av asksmältningsförloppet. LECO:s AF700 kan utföra en automatiserad bestämning av alla smälttemperaturer som krävs enligt standarden i 6 (12) prover samtidigt.
Mer information

Totalhalt av kol/väte/kväve/svavel/syre

main-CHN628 Sammansättningen av fasta biobränslen (EN15104) är inte enbart viktig för korrigering av värmevärdet, den är även obligatorisk att rapportera för biomassa som producerats av kemiskt behandlat trä. Snabbt, pålitligt och matrisoberoende fastställer LECO:s CHNS 628-serie kol, väte och kväve i alla typer av biobränslen på bara 4-5 minuter. Instrumentet kan utrustas med en tilläggsmodul för analys av syreinnehållet.
Mer information


Kontakta oss för mer information!

Tillbaka