Applikationsbibliotek - GC-Masspektrometri

I det här online biblioteket hittar du de senast publicerade applikationsnoterna från LECO.

Använd sökfunktionen för att bläddra bland tillgängliga applikationsnoter för olika marknader och produkter.

Kontakta oss om du letar efter en specifik applikation men inte hittar den här.

Här nedan listas 20 applikationsdokument från applikationsbiblioteket som innehåller 261 nedladdningsbara dokument. Registrering på hemsidan krävs för att få tillgång till innehållet.

Quantitative Analysis of GHB in Hair in forensics

The potential of the GC-HRT system together with the unique ChromaTOF-HRT's High Resolution Deconvolution (HRD ) and Target Analyte Finding (TAF) has been revealed to be valid tool for the determination and quantification of the GHB in hair samples and, also to make a screening of other non-target chemicals coming from the same sample such as acids, amino acids, diacids, fatty acids, esters, amides and monoacylglycerides.Läs mer...

Unambiguous Pesticide Identification in Cigarette Tobacco

Confidently identify target analytes and also maintain the ability to screen for other components such as additives and natural ingredients. Ref: 203-821-478Läs mer...

How Comprehensive is Your Analysis? Human Molecular Profiling by HR TOF-MS

The LECO Pegasus GC-HRT instrument was used to monitor behaviour (e.g., drug abuse) and also to perform more comprehensive molecular profiling following a suitable urine sample preparation step.Läs mer...

Utilizing the Pegasus GC-HRT 4D for Improved Yeast Metabolite Characterization

LECO's Pegasus GC-HRT 4D and ChromaTOF-HRT brand software demonstrated to be valid tools for molecular profiling of yeast. The combination of EI and CI-HRT high resolution, accurate mass data, facilitates rapid compound identification.Läs mer...

Tasting ”Weird and Wild” Jelly Bean Flavors Using HS SPME Gas Chromatography Mass Spectrometry

This note demonstrates the ease-of-use and capabilities of a LECO's Pegasus BT - GC-TOFMS a benchtop time-of-flight mass spectrometer to effectively differentiate exotic flavor profiles in store-purchased jelly beans. Ref. 203-821-529Läs mer...

EPA Method 8270 Semivolatile Organic Compounds Analysis on the Pegasus BT: A Benchtop GC-TOFMS

This application note details the performance of the Pegasus BT for EPA Method 8270, and demonstrates how to meet and exceed the method requirements. The sensitivity surpasses what most laboratories are currently achieving for this method, expanding the typical linear dynamic range and sample throughput. The StayClean ion source will further increase uptime as it is extremely low maintenance. Ref. 203-821-530Läs mer...

Jämförelse av arom- och smakämnesprofiler mellan godis med jordgubbssmak och färska jordgubbar

Färska jordgubbar och ett godis smaksatt med jordgubbsarom analyserades och jämfördes på en LECO Pegasus ®BT GC-TOFMS. Hundratals substanser fastställdes och LECO´s egentillverkade automatiska algoritm för deconvolution synliggjorde kromatografiska sameluerade toppar gömda i TIC och därmed gavs mer insikt i provens smakegenskaper. Föreningsklasser så som laktoner (cykliska estrar), etylestrar och seskviterpener, undersöktes och jämfördes mellan varje prov.Läs mer...

Upptäck doften av selleri: HS-SPME, GC-TOFMS och retentionsindex för karakterisering av flyktiga ämnen

Här analyserades ett prov med selleri med hjälp av en HS-SPME ihopkopplad med en GC-TOFMS. Hundratals substanser med många bidragande viktiga luktegenskaper upptäcktes i detta komplexa prov. Dataresultatet ger värdefull information för att karakterisera aromprofilen i selleri genom att fastställa individuella substanser. Läs mer...

Upptäckten av miljöföroreningar på en återvinningscentral för elektronik med Pegasus ® GC-HRT 4D

Denna studie syftade till att upptäcka nya och framväxande organiska föroreningar i miljön på en återvinningscentral för e-avfall med hjälp av en fullständig tvådimensionell gaskromatografi, högupplösande time-of-flight masspektrometer. GC × GC-HRT är ett kraftfullt verktyg för fullständig analys och kemisk karakterisering av substanser i komplexa matriser.Läs mer...

Non-Targeted Aroma Profiling by GC-TOFMS to Compare Beer Samples

Connecting sensory observations to chemical properties for product development with GC-TOFMS. Ref: 203-821-480Läs mer...

Beer Aroma: Detection of Analyte Differences with GC-TOFMS and the Reference Feature in ChromaTOF®

Reliably determine what's in a sample without being limited to what is already known or expected. Ref: 203-821-479Läs mer...

Upptäckten av Svavelhaltiga föreningar i broccoli med GC-TOFMS

Pegasus ® BT tillhandahöll snabb information om dessa substanser för att avgöra de substanser som var särskiljande för dessa prover. ChromaTOF ® programvarans automatiserade analysverktyg och masspektralegenskapsfilter användes för att specifikt fokusera på svavelhaltiga föreningar. Med GC-TOFMS avslöjas mer av provets innehåll i jämförelse med din standardanalys. Ref. 203-821-531Läs mer...

New Pegasus® BT ! Rapid Screening Analysis for Barbiturates in Human Urine by GC-TOFMS

Data showed that the LECO Pegasus BT instrument is capable of detecting well below the minimum cutoff level required by the mandatory guidelines. Excellent calibration linearity was demonstrated for barbiturates in the urine extracts. Each analysis completed in less than nine minutes Ref. 203-821-528Läs mer...

New Pegasus® BT ! Metabolomic Profiling of Corn and Rice Extracts Using a Benchtop GC-TOFMS

Comprehensive metabolomics data was acquired in just over 10 minutes. Metabolites were confidently identified via automated, comprehensive data processing by ChromaTOF software which involved peak find, spectral similarity searches against large well-established databases, and by leveraging retention index values. Ref. 203-821-526Läs mer...

New Pegasus® BT ! Analysis of Fats in Food Products with GC-TOFMS

While FID is a standard detector for these analyses, we present some scenarios where MS detection, in particular TOFMS with deconvolution capabilities, offers key benefits to see what you are missing in your fats analysis. The Pegasus BT is well-suited for routine screening applications, such as this analysis for fats in foods. Ref. 203-821-525Läs mer...

New Pegasus® BT ! Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

The combination of excellent linearity over greater than 4 orders of magnitude of dynamic range and sub ppb detection limits in matrix (LOD was ≤ 0.1 ppb for 74% of the pesticides ) demonstrate that the Pegasus BT is a powerful tool for quantitative pesticide residue analysis Ref. 203-821-524Läs mer...

New Pegasus® BT ! Characterization of Fruit Tea Beverages

The Pegasus BT provides a complete aroma profile for every sample, from every run. The ability to determine individual analytes offered the opportunity to compare and contrast the samples and learn more from a standard analysis. Ref. 203-821-523Läs mer...

Nya Pegasus® BT! Bekämpa bränsletvätt: Upptäckten av Accutrace S10 markör i kommersiell diesel.

LECO Pegasus BT GC-TOFMS uppfyllde lätt kraven. Spetsade dieselprover analyserade på mindre än 15 minuter, utan behov av någon ytterligare separationsmetod eller provberedning, vilket möjliggör kvantifiering i koncentrationsområdet av 2500 ppb till 10 ppb. Ref. 203-821-522Läs mer...

New Pegasus® BT! Rapid Screening for Contact Allergens in Perfumes with GC-TOFMS

A rapid GC-TOFMS method was developed to separate and detect a target set of 24 regulated contact allergens in approximately 5 minutes. In addition to the target allergens, the data also provides excellent characterization information for non-targeted aroma analytes within complex perfume samples. Ref. 203-821-519Läs mer...

New Pegasus® BT! ASTM D5769: A Solution for Determination of High-Concentration Aromatic Compounds in Finished Gasoline

LECO's Pegasus BT GC-TOFMS a benchtop time-of-flight mass spectrometer easily satisfies the method requirements for sensitivity, ion ratios, and calibration linearity, providing a robust solution for analysis of the aromatic compounds, without saturation of the ion source. Ref. 203-821-518Läs mer...
Tillbaka