Service & underhåll

 

Serviceavtal

Vi har utvecklat våra instrument för att uppnå maximal hållbarhet med så lite inblandning från operatör som möjligt. Men det finns ändå några åtgärder som kan vidtas för att maximera instrumentets livslängd. Det handlar främst om återkommande underhåll, rätt provmängd och användandet av rätt förbrukningsartiklar.

 

Rutinkontroller och löpande underhållsservice behöver göras för att behålla din utrustning i toppskick. För att på ett enkelt och bekvämt sätt hjälpa dig att förhindra oväntade driftstopp och tillhörande kostnader erbjuder LECO dig att teckna serviceavtal med oss. LECO:s erfarna och välutbildade serviceteam utför då regelbundet återkommande underhållsservice, inklusive rengörning och genomgång av flödesvägarna på ditt instrument.

 

Ett serviceavtal innehåller ett eller flera besök för underhållsservice. På så sätt får du ett fast pris på dina underhållskostnader. Ett serviceavtal ger dig även rabatt på våra timtaxor, reservdelar och förbrukningsartiklar. Du får också förtur till teknisk support från våra kunniga serviceingenjörer.

 

För att få en offert eller för mer detaljerad information, vänligen kontakta oss.

Download Kontakta oss

 

Utökad garanti

Vi erbjuder även en utökad garanti för våra instrument.

Kunder som har dragit nytta av den utökade garantin har haft fördel av instrument som är bättre underhållna och har en längre livslängd.

 

För att få en offert eller för mer detaljerad information, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss
Tillbaka