Undersökning

Dina synpunkter och kommentarer är viktiga för oss på LECO så att vi kan säkerställa att du får den höga standard på våra tjänster som du förtjänar.

Vi uppskattar om du har möjlighet att ta ett par minuter och berätta om den service du har fått hittills. Vi värdesätter dig som kund och vill se till att vi uppfyller dina förväntningar.

  Helt nöjd Ganska nöjd Något missnöjd Missnöjd Väldigt missnöjd
Installation och utbildning
Produktkvalitet
Användbarhet och förväntningar
Leverans av förbrukningsartiklar
Service (garanti, reparationer, reservdelar, etc)
Tillbaka