• Totalfukt / glödförlust LOI / flyktigt innehåll / aska

    TGA

    Automatiserade termogravimetriska analyser ersätter traditionella analystekniker som kräver vakumugnar, muffelugnar, vågar och omfattande arbetskraft. LECO´s senaste generation av TGA instrument följer godkända metoder och används inom en rad olika branscher och tillämpningar, inklusive kol/koks, cement, katalysatorer, livsmedel, foder och spannmåls produkter.

    no post
Tillbaka