• Time-of-flight (TOF) masspektrometri

  TOFMS

  Designad för att leverera spektraldata med fullt massområde utan kompromisser och under hela körningen. LECO:s TOFMS-teknik ger oskeva masspektra, vilket leder till spektral följdriktighet och kontinuitet över hela den kromatografiska toppen. Drift med hög datainsamlinghastighet ger möjligheten till komprimerad datainsamling och snabbare analystider med kraftigt ökad analyt-detekterbarhet med bibehållen flexibilitet och kvalitet av det masspektrala resultatet.

 • Högupplöst TOF-MS

  TOFHRTMS

  Forskare som behöver avancerad masspektrometri, behöver LECO HRT. Ultrahög upplösning finns till hands, hög massnoggrannhet, spektra med fullt massområde med effektiv och snabb detektion är verklighet med LECO:s högupplösta TOFMS (HRT) masspektrometrar.

 • ChromaTOF mjukvara

  TOF_SOFT

  Designad för forskare som drömmer om logiska arbetsflöden och högpresterande lösningar. ChromaTOF är LECO:s mjukvaruplattform och erbjuder analytiker den flexibilitet som krävs för att möta dagens höga prestandakrav. Med automatisk datainsamling och alla steg mot en rapport i en och samma, sömlösa mjukvarulösning som frigör operatörsttid och förbättrar produktiviteten.

Tillbaka